Hlavní trenér, pokladník

Hlavní trenér, pokladník: Jiří Galeta

Telefon: 723239715,