Zimní tréninky

Od listopadu 2015 tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ J. Pešaty, 2.stupeň. Ve dnech úterý ( menší děti od 16 – do 17 hod, větší od 16:45 – do 18:00hod) a pátek ( menší od 18 – do 19 hod, větší od 18:45 – do 20:00hod) - dítě musí mít čistou obuv, jinak nebude vpuštěno do tělocvičny.

Řádný členský příspěvek do konce roku 2015 je 100,-Kč/měsíčně, od roku 2016 bude členský příspěvek navýšen, kdy výše příspěvku bude upřesněna, po odhlasování této částky členským výborem a tento se bude zasílat na účet AK Duchcov, pokud nebude stanoveno jinak.

Z důvodu pronájmu tělocvičny v období listopad 2015 až březen 2016 se bude vybírat jednorázový příspěvek ve výši 350,-Kč za dítě. Příspěvek lze zaslat na č.ú.: 1061161339/0800, do zprávy pro příjemce napište – platba tělocvična 2015/2016 – jméno a příjmení dítěte a rok narození ( Karel Novák, r. 2009). Potvrzení o provedené platbě předložte či předejte trenérovi vašeho dítěte. V ojedinělých případech po domluvě, lze tento příspěvek zaplatit k rukám hlavního pokladníka p. J. Galety.