Spolu na startu

PROJEKT  ČAS  JE STANOVEN  NA  1.6.2020.  
VEDOUCÍ  PROJEKTU  -  Petr  Valenta
Začátek startu  15:00 hod. sportovní areál Bažantnice Duchcov, kdy  začíná atletická
přípravka během na 30 m a hodem míčkem na cíl.
16:00 hod. veškeré žactvo  startuje  na 60 m, míček  a  dálku.
Zdravotní služba : Marie  Polívková
Odpadá startovné.