Předsedkyně informuje ...

Na hřišti v Bažantnici Duchcov proběhl 10.6.2015 v rámci prověrky zdatnosti atletické školky čtyřboj 60 m, 150 m, míček a dálka. Děti nám dělaly radost, výsledky byly dobré a proto po zásluze obdržely diplomy, medaile i sladkosti. V průběhu závodu pomáhali i rodiče jako rozhodčí, za což jim patří dík. Vítězové Šmoulů: Anneli Henychová, Anička Týrová, Liduška Mertlová, Maruška Slaměníková, Filip Záruba a Tomík Olšer. Vítězové Včelek : Káťa Vojáčková, Natálka Vodrašková, Anitka Hronová, Honzík Valenta, Petr Marton a Martin Kozák.

                                                                                  trenéři Marie, Petra, Petr -  AK Duchcov