Mladí atleti ani v létě neodpočívají

Hlavní trenér AK Duchcov Petr Valenta společně s Petrou Týrovou připravil na léto

 

pro své žactvo tréninkové kempy, takže se budou setkávat na hřišti v Bažantnici jak

 

v červenci  tak i v srpnu . Termíny mají 17.7 – 19.7,  24.7. - 26.7. a  21.8. - 23.8.

 

Svojí výkonnost hned mohou zužitkovat ve čtvrtek 13. září, kdy se v Bažantnici běží

 

34. ročník Podzimního běhu Bažantnicí. A když přemluví své rodiče či babičky a dědečky,

 

mohou v ten den na závěr běžet smíšené štafety 3 x 300 m.

 

Marie Polívková AK Duchcov