Čarodějnický běh v Bažantnici

Ve sportovním areálu Bažantnice na pátek 28.4.2017 připravili atleti na 18 h. čarodějnické sportování. To navazovalo na akci v DDM , jenže program se kvůli chladnu a mrholení nakonec zkrátil. Dospělí se ohřívali u ohně a připravovali buřty. Čarodějnický běh byl společný pro kluky a holky. Kdo běžel, dostal nejen bonbony, ale i čarodějnické ceny. Tak snad ten fotbal v sukních se uskuteční za rok. Výsledky: l m. Slaměník Arnošt 2m. Karlovcová Anna 3m. Němečková Anežka

4m. Palátová Veronika 5m. Slaměníková Marie 6m. Valenta Jan 7m.Sláma Karel 8m.Palátová Bára