AK Duchcov se představuje

V roce 2017 je to již 40 let, co se na podzim 1977 na hřišti v Bažantnici Duchcov dala dohromady parta atletů, aby pod vedením Karla Kerzla a Jirky Galety založila atletický oddíl. První roky se jen trénovalo. Na závody se dlouho nejezdilo, první úspěch byl, když členka Marie Polívková se zúčastnila 1980 celostátního finále BDP a v běhu na 1.500 m byla na 2.místě za Bedřiškou Kulhavou. Poznala, že bez závodů to nejde, stala se v roce 1982 předsedkyní, oddíl byl přihlášen do ČSTV , začal jezdit na přespolní běhy, a žactvo se přihlásilo od roku 1983 na krajské přebory. Zprvu byly potíže s tréninkem,protože travnaté fotbalové hřiště bez zázemí nevyhovovalo, v případě deště se ani trénovat nemohlo.Technické discipliny se dělaly na vedlejší louce. Nakonec pomohlo město Duchcov, dodalo 2 maringotky, sociální zařízení a skladové prostory. Občas byly potíže s vandaly.

Když do oddílu lehké atletiky přišel v roce 1984 nový žák Petr Pavlíček a jeho otec se stal dalším trenérem, matka navíc pomáhala jako rozhodčí a trenéři si udělali kurz 4. třídy, přišly první úspěchy. 1985 už se vytvořil kádr velice výkonných členů žactva. Byli to : Petr Pavlíček, Pavel

Koutecký,Jan Novakovský,Michal Šimánek, Tomáš Habenicht,Aleš Kokoška , Petr Sivák, Tomáš Cholenský, Václav Moravec a z děvčat pak Ivana Hamouzová, Šárka Levá, Blanka Nová, Iveta Kerzlová, Libuše Křížová, Věra Horáčková, Petra Šlapáková, Iveta Pecharová , Soňa Koutská. Úspěchy žactva přilákaly další členy. Stav dosáhl čísla 55 a nejlepší výkony se začaly posílat do krajské ročenky.Na podzim toho roku už oddíl pořádal vlastní závod ,napřed Běh VŘSR, pak to byl Podzimní běh Bažantnicí. Dokonce byl od DDM Duchcov převzat závod ve skoku dalekém pro žactvo základních škol, pojmenovaný Memoriál Jarušky Kršňákové,talentované dívky, která ve 14.letech zemřela na zhoubnou chorobu. Členové se zúčastnili říjnového běhu Duchcovským viaduktem.

Rok 1986 a 1987 byl ve znamení výrazných úspěchů talentovaných žáků. Byli to : Jan Šalata, Soňa

Koutská, Marie Pavlíčková, nejvíce jich dosáhl Petr Pavlíček. Jeho výsledky ve sprintu a v dálce

zaznamenaly rekordy v mladším i starším žactvu ,dlouho byly uvedené ve statistické ročence.

Začalo se jezdit pravidelně na soustředění. Přibyly první vyhrané poháry.

Rok 1988 se dá nazvat Zlatý rok atletiky v Duchcově. Družstvo žáků bylo ve své kategorii nejlepší

v rámci ČSSR. Petr Pavlíček získal na přeboru republiky zlatou medaili ve skoku dalekém a stříbrnou v běhu na 150 m. V krajských tabulkách figuroval na 1.místě v běhu na 60 m,150 m,

80 m přek., ve skoku dalekém,skoku o tyči a osmiboji. Při memoriálu Jarušky Kršňákové skočil do dálky 632 cm, dodnes při tomto závodě nepřekonaných. Pavel Koutecký se stal držitelem národního rekordu na 60 m v hale časem 7,56 s. Michal Šimánek obsadil 2.místo v dlouhodobých tabulkách

na 80 m přek. v hale časem 11,0 s.Ve štafetě 4 x 60 m Pavlíček,Koutecký,Šimánek a Pfeifer vytvořili nejlepší výkon v kraji pro rok 1988. Šárka Levá vytvořila na 80 m přek. okresní rekord

výkonem 12,4 s. Petr Pavlíček dlouho držel rekord na 100 m přek. 13,48 s a jeho výkon v dálce

645 byl nejlepší halový výkon. O žactvu AK Duchcov se psalo v novinách, v anketě Deníku Směr

O nejlepšího sportovce za rok 1988 obsadil pěkné 3.místo.

V roce 1989 někteří žáci odešli do AK Bílina, nejlepším se stal ve skoku dalekém Tomáš Cholenský . Rok 1991 se stal mezníkem v historii atletiky. TJ Slovan Duchcov se rozpadla a oddíl se osamostatnil od roku 1992 pod názvem AK Slovan Duchcov. Registrace u Ministerstva vnitra proběhla až v r.1993. Protože byl ohrožen běh Duchcovský viadukt, převzal oddíl tento jeden z nejstarších závodů do svého programu a v říjnu 1992 byl 38 ročník Viaduktu pod jeho vedením. Byla to náročná doba, zajišťovaly se sponzoři, kontakty,propozice, ceny. Námaha se vyplatila a oblíbený závod funguje dodnes, v roce 2017 se běžel již 63.ročník, tentokráte zámeckou zahradou.

Spolupořadatelem se stalo Město Duchcov,které oddílu každoročně finančně pomáhá.

Návrat k lepším výsledkům žactva po odchodu nejlepších byl v roce 1995. Zvláště vynikají Petra Stehnová,Ivana Erlová,Marie Wahlová,Markéta Brnová, Martin Dvořák,Jakub Kandl, Karel Moravec,Jiří Nechvátal,Jiří Morev, Roman Polívka, Michal Šuma,Petr Jakoubě, Luděk Bouda, Mirek Ptáček, Petr Jakoubě, Eda Vrzák, Jan Šesták, Jiří Dupák, Michal Jelínek,Jiří Špecián.

Jako uznání za dobré výkony byl oddíl pověřen zajistit trasu světové Mírové pochodně PEACE RUN, běh s pochodní měl trasu z Duchcova přes Osek do Lomu, kde atleti předávali štafetu dál.

Město Duchcov zajistilo autobus do Prahy ke Křižíkově fontáně, kde se všechny štafety setkaly.

Rok l996 zvýšil stav členstva. Petra Stehnová udělala trenérům radost dobrým výkonem koulí v hale i putovním pohárem v v memoriálu JK ve skoku dalekém. Jiří Nechvátal se dostává mezi nejlepší v chůzi v kraji. K lepším patří Jan Frolík, Mirek Ptáček, Ondra a Jan Šestákovi,J akub Šalata,Jakub Kandl, Jiří Dupák, Martin Dvořák, Petr Zelenka, Petr Hapšták, Tomáš Franc, Markéta Brnová, Gábina Nestmanová, Wahlová Marie, Marie Neugebauerová. Rok 1997 oddíl přihlašuje 4 družstva KP, mladší žáci potěšili postupem do finále. Jiří Nechvátal je krajským přeborníkem v kraji, za ním Petr Zelenka. Náš odchovanec Tomáš Cholenský je vítěz ankety o nejlepšího sportovce teplicka, odešel do Bíliny a Petr Pavlíček do Kladna. Jakub Kandl získává pohár v dálce z Memoriálu JK, bratři Šestákové a Hapštákové obsadili první 4 místa v nejml.kateg.na Viaduktu, v ml.žácích obsadili první místa Mirek Ptáček, Jiří Dupák,Tomáš Franc. Zlepšují se Petr Zelenka, Jan Frolík, Veronika Dupáková, Andrea Nechvátalová, Gábina Nestmanová, Martina Korbová, Petra Stehnová. Marie Polívková převzala diplom od Světové atlet.federace za rozvoj atletiky Duchcov.

Rok 2001 a 2003. Při memoriálu JK vyhrál Mirek Ptáček, v chůzi na 5 km 1m Kolářová Ilona, Zbyšek Strohmeier, úspěchy Šestákové Jan a Ondra, Petr Šroubek, Jana Müllerová, Eliška Landová,

Weiss Václav, Mirek Havel, David Paar, Ondřej Černý, Marie Polívková MR 1m.koule, chůze 3 km.

2004-2006.Odchází Karel Kerzl ze zdravotních důvodů, hlavní¨trenér je Jiří Galeta . Nový talent v běhu je Vivien Čechová, ale v 10 letech v r. 2006 umírá na zhoubnou chorobu.Tandém úspěšných opět tvoří: Šroubek, Paar, Zíka, Weiss, Müller, Gruberová, Müllerová, Janetka, Habenicht, Blahník.

2007 postaven domek pro správce. 2008: Nejúspěšnější sportovec je Petr Šroubek,  Katka Sentenská. Úspěchy : Jan a Veronika Riedlovi,Natálie Zíková, Jakub Kadlec,Toník Janetka, Michal Lymar.

2011. V září se splnilo otevření sportovního areálu Bažantnice z grantu EU.Do Bíliny přechází úspěšní Petr Šroubek, Katka Sentenská, Antonín Janetka a 2016 Klára Procházková a Lukáš Baloch.

Podzimní běh Bažantnicí má memoriál Honzíka Šestáka od r.2015. V kategorii dospělých nás výborně reprezentují Jana Fílová a Tomáš Olšer. Od roku 2015 máme atletickou školku.2017 je rok reorganizace. Předsedkyní je Polívková Marie, hlavní trenér Petr Valenta a oddíl má 4 mládežnická družstva. Atletickou školku vede Marie Polívková, kroužek a předžactvo Petr Valenta a Petra Týrová, mladší žactvo Jiří Lacina a Jiří Galeta. Vyškoleno bylo 7 trenérů TŽ. Největší úspěchy : Ml.žákyně Tereza Lacinová obsadila 8 místo ve víceboji na MR v Olomouci, Jan Valenta pravidelně obsazuje na běžeckých závodech 1.místo a na mezinárodních závodech v ZITTAU vyhrál 3 zlaté medaile. Na předních místech se umísťuje i Radek Vaník, patří též do předžactva. Není závod v přespolním běhu, kde by si naše žactvo neodváželo medaile.Mezi další talenty patří:

v předžácích Kabátová Michaela, Martincová Barbora, Vojáčková Katka,Nejedlý Ondřej,Kostohryz

Štěpán a Matěj,Jukl František, Čížek Jan, Vondráček Adam, Janovský Vojtěch, Zwesperová Nela.

V mladším žactvu to je Kostohryzová Monika, Klášterková Andrea, Šuleková Michaela, Emma Olahová, Sluková Simona, Křehla Jakub, Filip Mach, Šíp Adam, Fíla Zdeněk.

Stav členů 2016 byl 102 , v roce 2017 je 84.  Žactva od 6 do 23 let je 55.

 

Závěr : V roce 2017 oslavil AK Duchcov 40 let trvání své činnosti. Zabývá se trénováním mládeže. Přes úspěchy,které má je stále co zlepšovat. Jenže za současné situace je trenérská práce obtížná. Chybí materiální zabezpečení, vybavení žactva, doprava na závody, takže rodiče zajišťují odvoz auty, ale byly by lepší autobusy,není možné finančně ohodnotit trenéry a při přechodu na podvojné účetnictví je potřeba rovněž zajistit finanční ohodnocení. Oddíl potřebuje soustředění žactva jednak ke zkvalitnění tréninku,j ednak k lepšímu soužití .Odchází nám členové, kteří vidí lepší materiální zabezpečení ve fotbale, v tenise, v hokeji. Atletika má být královna sportu, ale ve srovnání s jinými sporty je na tom finančně špatně. Proto AK Duchcov vítá snahu ČAS , ČUS a MŠMT k lepšímu ohodnocení funkcionářů atletiky i vybavení oddílů.,

 

 

Marie Polívková předsedkyně AK Slovan Duchcov